Skip links

Homepage

#SKIMBOARDING

PZSKIM - o nas

1

"

"

"

Misją Polskiego Związku Skimboardingu jest dążenie do profesjonalizacji zawodu trenera, instruktora oraz demonstratora skimboardingu. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, jak również działań na rzecz rozwoju stosunkowo młodej na terenie naszego kraju dyscypliny, a także popularyzację sportu, rekreacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej w społeczeństwie, zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi standardami.

Misją Polskiego Związku Skimboardingu jest dążenie do profesjonalizacji zawodu trenera, instruktora oraz demonstratora skimboardingu. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, jak również działań na rzecz rozwoju stosunkowo młodej na terenie naszego kraju dyscypliny, a także popularyzację sportu, rekreacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej w społeczeństwie, zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi standardami.

Misją Polskiego Związku Skimboardingu jest dążenie do profesjonalizacji zawodu trenera, instruktora oraz demonstratora skimboardingu. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, jak również działań na rzecz rozwoju stosunkowo młodej na terenie naszego kraju dyscypliny, a także popularyzację sportu, rekreacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej w społeczeństwie, zgodnie z Polskimi oraz Europejskimi standardami.

2

"

"

"

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

3

"

"

"

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

PZSkim szczególną uwagę poświęca inicjowaniu oraz prowadzeniu akcji, które wspierają działalność członków, takich jak konwencje, zawody sportowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne, szkolenia w zakresie sportów związanych ze środowiskiem wodnym, a także rozwój systemu szkolenia podstawowego oraz metod treningu sportowego związanych ze skimboardingiem, jak również rozwój systemu organizacji zawodów sportowych tudzież sędziowania.

previous arrow
next arrow
odkryj więcej
#PZSKIM

Co robimy?

Edukacja i rozwój

Świadczenie profesjonalnej pomocy poprzez organizowanie seminariów, szkoleń, a także dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji

running Created with Sketch.

Licencjonowanie

Przyznawanie licencji trenerom, instruktorom oraz demonstratorom skimboardingu, będących potwierdzeniem kompetencji oraz kwalifikacji

Integracja

Współpraca i wzajemna pomoc oraz wymiana doświadczeń wśród zrzeszonych członków

Współpraca

Międzynarodowa współpraca z organizacjami działającymi w zakresie skimboardingu

#ZARZĄD

Ludzie PZSKIM

Prezes Zarządu

Dominik Kamiński

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister w zakresie nauk medycznych o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, instruktor pływania, ratownik wodny, nauczyciel wychowania fizycznego.
W przeszłości Przewodniczący Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego oraz Zastępca Przewodniczącego URSS AWF Wrocław.

Wiceprezes Zarządu

dr Mariusz Tomczak

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na której w 2021 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Na tej samej uczelni w 2018 roku ukończył studia magisterskie w zakresie nauk medycznych o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej. Swoją pracę naukową poświęcił procesom inwolucyjnym zachodzącym w organizmie człowieka, a także zagadnieniom związanym z jakością życia oraz zdrowiem. W 2018 roku odbył staż naukowy w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Interesuje się wsparciem seniorów, ich aktywizacją oraz funkcjonalną sprawnością fizyczną, o co też opiera swoje rozważania jako autor i współautor publikacji naukowych.
Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Związku Skimboardingu. Pełnił obowiązki Kierownika Wydziału Projektów Zewnętrznych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a podczas X Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 – największego wydarzenia sportowego w historii Polski odpowiadał za współpracę oraz realizację kontraktów sponsorskich.
Dr Mariusz Tomczak znany jest ze swojej działalności społecznej, w przeszłości był m.in. Członkiem Rady Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, delegatem Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego do Sejmowej Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Członkiem Rady Studentów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, Członkiem Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich oraz Członkiem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako Prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude” wspiera młodzież mieszkającą na Dolnym Śląsku, tworząc możliwości udziału w wykładach, szkoleniach oraz seminariach, dzięki którym mogą podnosić swoje kompetencje oraz kwalifikacje.
Wiceprezes Zarządu

dr Aleksander Smoliński

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, doktor nauk o kulturze fizycznej, Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, magister pedagogiki, wykładowca w zakładzie pedagogiki AWF Wrocław, instruktor pływania, instruktor rekreacji snowboard, instruktor żeglarstwa, instruktor ratownictwa wodnego, sternik jachtowy, nauczyciel wychowania fizycznego

#NEWS

Aktualności

POLSKI ZWIĄZEK
SKIMBOARDINGU

ZNAJDŹ NAS NA FB
Return to top of page